Laten we kennismaken!

Aangenaam! Mijn naam is Melek!
Zorgprofessional, Manager en Kwaliteitsdeskundige.

De Zorg, Rules! Mijn passie voor het zorgen voor de mens, is de rode draad in mijn loopbaan en carrière.

De zorg is en blijft in beweging. De laatste jaren staan de toename van eisen, wet- en regelgeving, administratielasten, wachtlijsten en personeelstekorten centraal als actualiteiten in de zorgbranche. Deze ontwikkelingen maken het in de praktijk steeds moeilijker om de kwaliteit van de beleidsvoering, bedrijfsvoering en de geleverde zorg optimaal en conform de eisen te houden.

Iedere zorgaanbieder waarmee ik in contact kom en ben gekomen, hecht veel waarde aan de kwaliteit binnen de eigen organisatie. Echter heeft niet iedereen de juiste/ voldoende middelen zoals tijd, personeel, kennis en kunde in huis om de kwaliteit, conform de ‘Rules’, te waarborgen.

Daarom heb ik besloten om binnen Zorg Rules, op basis van mijn kennis en ruime ervaring, een breed scala aan diensten aan te bieden die in mijn ogen aansluiten bij de ondersteuningsvragen van de meeste zorgaanbieders. Met als doel, zo veel mogelijk zorgaanbieders te ondersteunen op hun weg naar het bevorderen, optimaliseren en waarborgen van de kwaliteit van de bedrijfsvoering, beleidsvoering en de zorguitvoering binnen de eigen organisatie.

Op deze wijze kunnen zorgaanbieders zich richten op de ‘Zorg‘, en neem ik de ‘Rules’ voor mijn rekening

Samen voor optimale Kwaliteit in de Zorg!

Erkenningen en Keurmerken

Samenwerkingspartners

BIG geregistreerde zorgprofessional

Samen creëren we een visie, strategie en plan van aanpak om optimale kwaliteit te bereiken en behouden binnen uw organisatie.

“Wanneer de basis/ infrastructuur van een organisatie, van bedrijfsvoering tot beleidsvoering, kwalitatief is en wordt gehouden, zal de kwaliteit van de geleverde zorg ook optimaal blijven”.

Het ondersteunen van zorgaanbieders bij het realiseren en behouden van optimale kwaliteit van zorg binnen de organisatie op micro-, meso- en macroniveau.

We staan er samen voor. U en de kernwaarden van uw organisatie staan centraal.

Ik sta u bij met raad en daad, kennis, ervaring en een kritische en probleemoplossende blik. Maar vooral met enthousiasme en passie voor de zorg!

Met een transparante, efficiënte en effectieve aanpak, werk ik samen met u toe naar het behalen van uw (organisatie) doelen.

Team work discussion

Heeft u een ondersteuningvraag?
Ik denk graag met u mee!

T 085 004 1020